Værdier 

 

Undervisning og mentorforløb bliver udført af personer, som selv har gået vejen og ikke kun har teoretisk baggrund.

Inden der startes op på et forløb, afstemmes altid hvilken forandring som ønskes, samt forventningsafstemning af, hvad begge parter er forpligtet til i samarbejdet, for at udviklingen og forandring lykkes.

Som underviser eller mentor, kan man ikke gå vejen for kursister eller kunder, men vise dem vejen – forudsat at mentoren selv har været der…………….

Indsigter, livsudvikling og erfaringer kan kun skabes ved, at man SELV går vejen………

Ord på virksomhedens unikke salgsværdier, skabes i samarbejde med ejerlederen, ledere og medarbejder, således at det kan udleves i hverdagen og med ord - som giver mening for kunderne, så fokus flyttes fra prisen.

Kompetencer og fundamentet for unikke salgsværdier, kommer fra menneskerne i virksomheden, værdier fra både nuværende og tidligere generationer i virksomheden.

Det sættes der ord på, igennem et forløb og samarbejde med Ezense.biz.

Når de unikke værdier kan forstås, mærkes og ses i de ting som man GØR for kunden, opstår der en tilfredshed og kundeoplevelse, som flytter fokus fra prisen på produktet eller ydelsen.

Når de bevidste og unikke salgsværdier udleves, så kunden kan mærke og se dem på det der GØRES – adskiller det unikt DIN virksomhed - væk fra den virksomhed som ligner og gør det som alle andre gør.

Der anvendes kun undervisningsmaterialer og udviklingsværktøjer som er testet og brugt i egen udvikling.

Alle materialer og værktøjer som bruges til undervisning og mentorarbejde har udgangspunkt i underviserens egen personlige udvikling af forandringer og kompetencer.

Der bruges også materialer som er selvskabt, for at gøre undervisningen jordnær og autentisk i forhold til, at det skal kunne bruges i praksis og skabe den tiltænkte udvikling.

Yderligere sikres det, at det giver de ønskede indsigter og forandring for deltagerne i forløbet, både som korte og lange vedvarende forandringer.

Materialerne kan bruges og har tidligere været brugt i hverdagen, til at skabe den ønskede udvikling på sigt og gennem mentorarbejde kan det i fællesskab, udleves i dagligdagen.

Grundlæggende er det ikke undervisningsværktøjerne som gør kursisterne dygtige, men kursisterne der gør undervisningsværktøjerne brugbare og gode i hverdagen.

Kvalitet og troværdighed

Troværdighed og kvalitet har stor værdi hos Ezense.biz.

Kvalitet af et forløb, vurderes primært i forhold til det udbytte og den værdi som den enkelte kunde får af samarbejdet, da det skal være i fuld overensstemmelse med det som er aftalt under opstarten, og troværdigheden er vigtig, for at der bliver gensidig ligeværdig respekt fra begge sider.

Der er derfor meget fokus på afstemning af succeskriteriet af et samarbejde, både i forhold til aftaler, menneskelige hensyn og ikke mindst respekt for hinandens daglige virke.

Loyalitet og tavshedspligt

Der underskrives altid en gensidig samarbejdsaftale inden opstart af et længere forløb, hvor der samtidig sikres en loyalitet og tavshedspligt over for den enkeltes kundes indre værdier i virksomheden, samt at der er en tavshedspligt gældende før, under og efter et samarbejde.

Det skal skriftlig aftales, hvad der må siges og skrives offentligt om det samarbejde der er og har været, herunder også med hensyn til anvendelse som referencer.